roeitrainer

Roeitrainer beschikbaar in Clubhuis

Beste leden, onze vereniging is een roeitrainer rijker!! Om een goede techniek aan te leren en om het uithoudingsvermogen te trainen, kunnen we nu deze roeitrainer gebruiken. Frans Douqué heeft deze super trainer aan onze club geschonken, waarvoor wij hem hartelijk bedanken!! Groet, de Roeicommissie.

VERKLARING VAN VRIJWARING EN BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID

Hoewel wij de nodige voorzorgs– en veiligheidsmaatregelen hebben genomen, is het niet mogelijk om de veiligheid van u en de onder uw verantwoording aanwezige minderjarige deelnemers te garanderen. Roeitrainer gebruik en de bijbehorende andere activiteiten binnen Roei- en Zeilvereniging Naarden zijn gevaarlijke sporten met een verhoogd risico op het oplopen van snijwonden, schaafwonden, kneuzingen en verstuikingen. Zelfs ernstigere verwondingen kunnen wij niet uitsluiten. Wij willen u hiervan bewust maken. Met het gebruiken van de roeitrainer maakt u duidelijk dat u zich hiervan bewust bent en dat u de hierna opgesomde aanvullende voorwaarden begrijpt, accepteert en instemming verstrekt; Ik verklaar hierbij dat ik als gebruiker, en de onder mijn verantwoording aanwezige minderjarige deelnemer(s) waarvoor ik teken, op de hoogte ben, begrijp en akkoord ga met de onderstaande aanvullende voorwaarden;

1. Ik ben op de hoogte , begrijp en accepteer dat met betrekking tot het gebruiken en mogen deelnemen aan het Roeitrainer gebruik en de bijbehorende andere activiteiten gezondheidsrisico’s verbonden zijn.

 2. Ik begrijp dat deelname aan het Roeitrainer gebruik en de bijbehorende andere activiteiten, net als andere fysieke (sport)activiteiten, inspannend, zwaar, intensief en onbekend zijn en het risico van letsel met zich mee brengt.

3. Ik begrijp dat als ik de roeitrainer- of bijhorende apparaat verkeerd gebruik en ik mijn vaardigheid, uithoudingsvermogen, niveau of ervaring overschat het risico op letsel extra groot is.

4. Ik verklaar dat ik fysiek fit ben en ben niet bekend met een bestaande medische conditie zoals hart- of longproblemen, rug of nek problemen, hoge bloeddruk en andere medische condities.

5. Ik heb niet recent een operatie ondergaan heb geen voorgeschiedenis van problemen met de wervelkolom en mijn bewegingsvermogen.

6. Ik heb geen ( recent) hoofdletsel en ben niet zwanger.

7. Ik verklaar dat ik niet onder invloed ben van medicijnen, drugs of alcohol.

8. Ik stem ermee in dat ik mij houdt aan het beleid en de procedures met betrekking tot alle Roeitrainer gebruik activiteiten en de bijbehorende andere activiteiten (zoals het verplicht gebruik van deugdelijk schoenwerk) en dat ik de veiligheidsinstructie en/of veiligheidsvideo bekijk vóórdat ik het clubhuis en de bijbehorende faciliteiten van Roei- en Zeilvereniging Naarden ga gebruiken.

9. Ik beloof dat ik me te allen tijden zal houden aan de veiligheidseisen bij het Roeitrainer gebruik en de bijbehorende andere activiteiten en de aanwijzingen van het personeel op te volgen.

10. Ik aanvaard bewust en vrijwillig alle risico’s, zowel bekende als onbekende, voor mijzelf en alle onder mijn verantwoording aanwezige minderjarige deelnemer(s) waarvoor ik teken. LET OP: LEES DIT FORMULIER ZORGVULDIG! VERKLARING VAN VRIJWARING EN BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID

11. Ik verklaar dat ikzelf meerderjarig ben en dat de onder mijn verantwoording aanwezig minderjarige deelnemer(s), voor wie ik deze verklaring mede onderteken, 5 jaar of ouder zijn en dat zij geen gezondheidsproblemen en/of – beperkingen hebben die hen verhinderen deel te nemen aan het Roeitrainer gebruik en de bijbehorende andere activiteiten.

12. Ik beloof dat ik te allen tijden toezicht houdt op de onder mijn verantwoording aanwezige minderjarige deelnemer(s) en in samenwerking met Roei- en Zeilvereniging Naarden zal optreden indien de omstandigheid daarom vraagt.

13. Door ondertekening van deze verklaring geef ik specifiek de toestemming voor het verlenen van dringende medische behandeling en accepteer ik de financiële verantwoordelijkheid voor een dergelijke behandeling.

14. Ik aanvaard alle risico’s die verbonden zijn aan de deelname van het Roeitrainer gebruik en de bijbehorende andere activiteiten en ik vrijwaar uitdrukkelijk Roei- en Zeilvereniging Naarden en aan haar gelieerde derden, waaronder; ondernemingen, instructeurs, leidinggevenden, managers, bestuurders, vertegenwoordigers, werknemers, leden alsmede de eigenaar van het onroerend goed waarin het Roeitrainer gebruik en de bijbehorende andere activiteiten plaatsvinden, fabrikanten en installateurs van de bij het Roeitrainer gebruik en bijbehorende andere activiteiten gebruikte apparatuur van alle; aansprakelijkheden, aanspraken, eisen of andere gedingen die mochten voortvloeien uit (blijvend) letsel of overlijden of aan enige aan mijn eigendom toegebrachte schade of verlies tijdens de deelname aan enige onderdeel van de Roeitrainer gebruik of bijbehorende andere activiteiten voor mijzelf of voor de onder mijn verantwoording aanwezige minderjarige deelnemer(s).

About the Author

By b.maurits / Administrator, bbp_keymaster on mrt 08, 2020

Spring naar toolbar